Kernvisiecoach

Voor wie
Voor alle kinderen (PO en VO) waarvan je weet dat het er absoluut in zit, maar het er niet uitkomt. Voor die kinderen die gezien worden als druk, afwezig, lastig te begeleiden, niet stil kunnen zitten, gevoelig, creatief en vol fantasie. Zowel het kind, de school en de ouders doen hun stinkende best om het leren te laten lukken en toch lukt het niet om het automatiseren onder de knie te krijgen en blijft het kind moeite houden met lezen, rekenen en spelling. Dat dit gevolgen heeft voor het zelfvertrouwen mag duidelijk zijn. De Kernvisiemethode kan hierin een uitkomst bieden.kernvisiecoachbadge

De Kernvisie methode
Doel van het coachen volgens de Kernvisie methode is het kind te laten ervaren dat het wel kan lezen, rekenen en spellen en wel tot resultaten kan komen, op een manier die past bij het kind. De Kernvisie methode laat het kind ontdekken welke leerstrategie goed past. Vaak zie je bij de kinderen die vast lopen in ons onderwijs, dat zij een voorkeur hebben voor denken in beelden en vanuit hun gevoel (rechtsgeoriënteerde leerstijl). Ons onderwijs is rationeel en auditief ingericht (linksgeoriënteerde leerstijl).  Dat kan botsen. De Kernvisie methode leert kinderen diverse technieken aan om lesstof zelf visueel op te slaan en blijvend te kunnen reproduceren. Dus foute informatie er uit, de goede informatie in het hoofd. Kinderen worden zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Ook de hulp en ondersteuning van de ouders is hierbij erg belangrijk. Op deze manier leert het kind zijn eigen persoonlijke kracht kennen en kan het vanuit die kracht leren. En niet onbelangrijk: het plezier in het leren komt weer terug en daarmee ook het zelfvertrouwen.

Het coachingstraject
In de coachingsessies zal het kind zich de technieken van de Kernvisie methode eigen maken. Tussen elke sessie zit drie weken. In deze weken heeft het kind de tijd om datgene wat hij geleerd heeft zich eigen te maken. De ouders zijn, zoals al eerder benoemt, erg belangrijk in deze weken. Na de intake is er vaak tijd om de  basismethodiek aan te leren. In elke daarop volgende sessies worden er nieuwe elementen aangereikt. Het kind zal zelf ontdekken dat het leren en de daarbij behorende resultaten beter gaat. En dat is natuurlijk een positieve boost voor het kind, de ouders en school en zal de motivatie en het plezier om te leren vergroten.

Wat komt er aan bod
Het alfabet, lezen, spelling, lange klank/korte klank, twee letterklanken, tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, leren van langere teksten, automatiseren rekensommen en tafels, topografie, mindmappen en klokkijken.
De concentratie zal verbeteren, de faalangst zal minder worden en het kind zal denken: ‘Ik kan het ook!’.